One thought on “Aayaat e Khatam e Nubuwwat By Shaykh Muhammad Saifur Rahman Qasim

  1. Main firque ghair muqallid main chaie( 6) saal rah kar tuba kita aur phir se hanfi maslak main laout aaya . AAj Allah ka shukr ada karta hon ke AllAH ne hidayat di jou aaj ham apne aap ko ahle sunnat wal jamaet hanfiul maslak kahlate huye Allah ka shukr ada karte hain . Main dunya ke tamam ghair muqallid ko Allah kelye chalange karta hon ke ghair muqallid galliyan bak sakte hain ,maar pit kar sakte hain, jhoot bol sakte hain , dhoka de sakte hain, magarkisi baat ki dalil nahi desakte? ham ne dekha hai ghair muqallid sawal ka jawab sawal se dete hain .aur yehi baat alamat hai ke ghair muqallid Quaraan wo sunnat ka inkari hai ,Agar ghair muqallid sunnat par amal karne wala hota tu yeh baat zaror janta ke jab nabi e pak (sal) ne nabobat ka dawa kiya tu loogon ne dalil talab kiya tha, AAP(sal) ne dalil di thi . sawal nahi kiya tha? Lihaza yeh ghair muqallid koei islami firqa nahi hai . mujhe iska saou (100) fisad tajarba hai, yahodi , isaei .sukrat. bukrat inse panah manghte hain .khoda ki qasam in logon ke chehre par AALAH ki phatkar nazar aati hai . Is qaom ko agar mokhabbire dajjal kaha jaye tu ghalat nahi hoga ,,,,,,,,,,,,,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s